coraz bliżej coraz szybciej

 

coraz bliżej coraz szybciej


 

judziumierajci, których kocham
jeszcze widz
ich czasem
gdzie
przelotem
jak zjawy noc

niedosi
ężne

dlaczego gdy tak krótkie nasze ycie
robimy b
łędy tak wielkie
i bolesne przenikliwie?
dlaczego zostaje nam tak ma
ło czasu
by nie zatraci
si?

judzinie mogw aden sposób
znale
źć ścieki do twego serca
pomi
dzy nami pkła ziemia
i stan
ął ognia słup
jak zjaw
widzci
spomidzy jzyków wspomnie
daleki
cie

lecz tli sijeszcze we mnie pocieszenie
e przyjdzie gdziena koniec
zbawienie z nieba:
ty wrócisz z piek
ła
i nie umrzesz ju