żyć i nie umierać

 

żyć i nie umierać


 

czy bdzie codobrego z mego ycia?
czy kiedy
ktopowie: "tak chciałbym yjak on"
czy uda mi si
tak, jak udało siAlbertowi?
na jedn
kartpostawiwszystko
i nie przegra
?

          zatrzymujsiby przeliczymoliwoci swoje
          lecz trac
wszelknadziej- co za człowiek ze mnie!
          ale gdy id
wpatrzony w to, co przede mn
         
to, co innego - chce mi się żyi nie umiera!

jak zapamitajmnie i co bdmówi:
"ale to by
ł głupek!" czy "miałem szczęście go zna"
a mo
e nikt nie zauway, e całe ycie zmagałem si
e kochachciałem
e próbowałem

          a Agnieszce i Felicycie udało si
         
bez cienia wtpliwoci
          i Carmen te
- to moja córka
          tylko jeden dzie
była koło mnie a zmieniła całe moje ycie
          - niewiele trzeba by
yciu nadasmak

czy uda mi si?
czy mi si
uda??