wybory

 

wybory


 

własne zdanie wybierasz
w
łasne drogi i pomyłki
oddzielasz wczoraj od dzi

ostrym narzdziem negacji

niezrozumienie i samotność - wczoraj
z
ły sen i nieszczęście

wolność i pewność siebie - dzi
owiecenie i wznoszenie lepszego wiata

cóbdzie jutro, gdy minie młodość?
gdy wygasn
ogniska wesołych nocy?
i ciemno
ść zaskoczy
a nowy
wiat okae sizłudzeniem?

opatrzmy dzinasze rany