niepewność

 

niepewność


 

zasnli moi przyjaciele
mierprzeszła obok mnie
patrz
c niby mimochodem
z lekkim u
miechem
po
egnała si:
do jutra!

co dziestawiasz mnie w zmaganiu
o co walczy
?
co wybiera
?
po co
y?
rozwijasz przede mn
horyzont
do jutra

ile jeszcze? - nie wiem
za ile? - te
nie wiem
do dzi
mi sił wystarczyło
wszystkie walki prze
yłem
szcz
ęście znalazłem
ale czy wytrwam
do jutra?

przed moim zaniciem
daj mi, cho
trochkocha!
prosz
Cibdprzy mnie
w ostatnich w
tpliwociach
ko
ło mnie stai obro
znajdtodrobinmiłoci we mnie
bym móg
ł
jutro Ciebie spotka