1000 lat świetlnych stąd...

 

1000 lat świetlnych stąd...


 

stojprzed tob- mówi
nie słyszysz mnie
i si
gasz mylpoza cian
i nawet, gdy rozpoznajesz moje słowa
nie s
łyszysz mnie
te same d
wiki
inne serca
dalekie
cieki
i kiedy echo powraca odbite
nie s
łyszysz mnie
id
c po drugiej stronie
kanionu
ycia

i tak próbujdziznowu
przerzuci
most na Twój brzeg
nie widzisz mnie
i wzrok twój si
ga poza cian
i nawet, gdy rozpoznajesz cienie
nie widzisz mnie
lecz zjaw

ze złych snów
boisz si

a kiedy sen powraca i budzisz si
nie widzisz mnie
jak czuwam z anio
łem
do
witu

stojprzed tob- mówi
i nawet łez nie ma
jednej
łzy
szklane usta
u
miech zimny
nieodgrzany
bo wszystko posz
ło na zmazanie
przekre
lenie
zosta
ł sypki proch szczęśliwych chwil -
czy by
ły? - pytasz
celnie rani
c serce

stojprzed tob- milcz