noce

 

noce


 

noce takie krótkie, gdy wołam do Ciebie
nie starcza czasu by prze
żyć życie żyjąc
nie starcza si
ł by podołać wyzwaniom
nie starcza ludzi by nauczy
ć się kochać

noce takie chłodne, gdy krzyczę do Ciebie
szukam histerycznie wyj
ścia sił ostatkiem
szukam odpowiedzi na kluczowe pytania
szukam uspokojenia serca zadr
ęczonego

noce takie ostatnie jak gdyby jutro miało się
skończyć
ś
wiat