autorytet

 

autorytet


 

gdzie dziodnaleźć życia wartość?
warto
ść cierpienia i mierci?
popychani przez rozwój
tracimy rozeznanie
gdzie? gdzie droga?
do
ycia?

gdzie dziodnaleźć pikno wiata?
gdy w splecionych w
ężach asfaltu
ginie bezinteresowno
ść
przyjaźń rdzewieje
s
łowo jest warte
pieni
dza

gdzie dzimoemy zapyta, gdy nie wiemy?
czy pragnienie ugasi odpowied
?
ledzc bezmiar informacji
zmieniamy g
łos serca
co godzin
jak
idioci

jakie drzwi otworzysz przed nami sancte padre?
do kogó
pójdziemy dzizmczeni?
gdy terror sta
ł sikluczem
w
ładców przeciw władcom
do legalnej walki
miertelnej

jaki kierunek wskaesz, gdy młodość błądzi?
szczera do bólu natr
tnie woła?
czy jest nadzieja nadzieja nadzieja?
czy tylko wojna wojna wojna?
gdy strach nam przysz
łość
zamyka

---

jak bardzo czekamy
zranieni
ty wiesz
Panie