wczoraj dziś jutro

 

wczoraj dziś jutro

dla dzieci


 

gdy std odejdnie płacz
nie my
l, e mnie nie ma
e wszystko stracone

nie smusii nie miej alu
e tyle razy nie kochała
wzgardzałai cierpiałem

gdy ruszw najdalszpodró
nie tranadziei
i
warto y

dzinie chciałbym by było
innym nasze
ycie
bez b
łędów i moich grzechów

bo wszystko przed nami:
dzi
ten dzie-
a jutro wieczno
ść

nie mów do mnie: egnaj
nie mów: och szkoda
- bo to nieprawda!

zawołasz mnie, a bdsłyszał
i bdkochał
dodawał ci odwagi

nie mów do mnie: egnaj
lecz mów: do jutra