dzień, w którym spotkasz śmierć

 

dzień, w którym spotkasz śmierć


 

mierprzychodzi po cichutku
i nikt nie wie,
e justoi tu...
sentymenty i uk
łady nieznane s
tej siostrze, którwidzisz w yciu raz

w jej to twarzy widzisz wszystko:
na co w
yciu sispóniłe
czego nie zrobiłe
co zniszczyłe

co mi trzeba zrobidzi?
eby jeszcze conaprawi?
eby jeszcze cozostawi?
eby jeszcze kogokocha?