wojna

 

wojna


 

zacznijmy historinasznoc
gdy jeszcze kształty poznatrudno
i ch
łód przenika w dusz

maszeruje wojsko
po cichu
łamic serca
wyciskaj
c z nich lk -
napój desperatów

kroczy bezwzgldnie
odciskaj
c znamikłamstwa
powoli cierpliwie
podst
pnie

nieoczekiwanie przenika cisz
krzyk człowieka
wo
łanie głębokie
ostatnie
rozdziera niebo

wybiegajwszystkie nadzieje
stawiaj
mur ognistych pragniekochania
rygluj
bramy wierzc
e pomoc nadejdzie

lecz nadejdzie na pewno
wit
i pierwszym kwantem
wiatła
rozpocznie koniec
ostatniej bitwy
przes
dzonej od wieków

historia nasza koczy si
bo czas znika
i ods
łania w kocu
Prawdziwe Oblicze
za którym t
sknilimy