moja wina

 

moja wina


 

...moja wina...

moja wina, e dzispotkanie mogtylu ludzi
mijamy si
jak obcy
dotykaj
c naszych wspólnych przey
nie przekraczajc wyznaczonej granicy -
granicy szczero
ci

moja wina
moja bardzo wielka wina
e miłość rozmieniłem na swe przyjemnoci
rzucaj
c tylko okruchy tym
którzy mnie kochali
kochali naprawd

moja wina
wina
miertelna
e sprzedałem swgorliwość
za odrobinmałego nie-witego spokoju
gar
ść wygody
i zgasi
łem ogiew sercu

có
dzirzucajsina mnie
moje w
łasne grzechy
jak echo z dalekiej przesz
łoci

cómi pozostaje?
czy wybacz
mi wszystko?
ci, którzy czekali na moje nawrócenie
wybacz
mojwin?