walka z Bogiem

 

walka z Bogiem


 

zmęczony poddałem się -
wida
ć zawsze bezsensowna jest walka z wiatrakiem
usiadłem u Twych stóp
ż mi pozostało? - zaufanie
że plan twój najlepszy
że nic nie stracę tracąc wszystko

przegrałem
i tylko krzyk mój przebi
ł niebo - osiągnął cel
ze skruszon
ą tarczą pewności
wróci
łem na swoje miejsce
ż mi pozostało? - cierpliwość
oczekiwanie na twój
uzdrawiaj
ący ruch
na szachownicy mego istnienia