co się dzieje?

 

 

co się dzieje?


 

co sidzieje panie prezydencie?
czy odpowied
usłyszczy nie?
wokó
ł przesuwajsiwydarzenia
rozdawane przez wytrawnych graczy

czego przyjacielu
mo
emy spodziewasijeszcze od czcicieli Allacha?
ostrz
jzyki, miecze i sumienia
by nienawi
ciugasiswe oburzenie

co jeszcze nadejdzie jutro, kochana?
kto zerwie nas jutro z
łka?
sprzymierzeniec czy donosiciel?
czy ucieka
nam przyjdzie?
czy zawisn
ąć na drzewie?
jak zdrajcy

nie spodziewalimy sia jednak
wszystko zaskoczy
ło nas
jedyna nadzieja, która jeszcze we mnie si
tli
to ta,
e cierpienia nie położą nas na macie
e nie powiemy: to koniec wszystkiego

co sidzieje Panie Piotrze?
cierpliwo
ci
wszystko idzie ok
gra nie sko
czona