omieszkam

 

omieszkam


 

omieszkam ci powiedziemoja droga
ze chyba nie zd
ążę zakoczywszystkiego
jak chcia
łem, jak pragnąłem. Na Boga,
módl si
za mnie, kochana, bo bez tego
nic z naszych marze
o wspólnym yciu
na wieki