Praga

 

Praga


 

to miasto pełne starych wspomnie
arcydzieł sztuki
ladów wielkich królów i piknych dam
kr
tych uliczek
zwi
zanych placem pełnym wita:
ta
czcych połykaczy płomieni
grajków wyczekuj
cych korony na piwo
malarzy t
sknicych za odrobinsławy
i trzepotu go
łębi

w tym miecie
na mo
cie poród wielu posgów
- martwych
wiadków nadziei wielu ludzi
oczekuj
cych co rok
lepszego jutra
na tym mo
cie dotykałem kamienia
o który oparty Jan
do ostatniej chwili broni
ł tajemnic sumienia
Zofii
ony Wacława
zepchni
ty w nurt Wełtawy
da
ł miastu odpowied
za kogo warto umiera

lecz dzisiaj chotyle pamitek
o
witym krzyczy w tym miecie
zamkni
to Prawdw wizieniu
a tolerancj
zatkano Jej usta

o Prago tak wielka i pikna
dlaczego tak
łatwo rozdała
witość i krew mczenników?
Gdzie dusz
swojsprzedała?