o wolności

 

o wolności


 

wolność, którdałe
kształtuje mojtosamość
rodzi we mnie osob-
cz
łowieka, który chce da

wolność sprawia
e mogprzekroczygranicinteresu
granic
opłacalnoci
granic
ę śmierci

wolność, którdałe
oszałamia mnie
i stawia przed wyborem -
tworzeniem
ycia

wolność bez palca rozeznania
paj
czynokleja wyjcia
topi w gor
cym wulkanie
wszystkie pi
kne pragnienia