poza horyzont

Piotr Wojciechowski

 

poza horyzont

Marii Weronice Judycie Abrahamowi Eliaszowi Jakubowi Carmen Tytusowi Racheli


 

                    prolog ...

panie Frodo
jak sko
czy sitwa podró?
gdy przestrze
std do celu
pe
łna wrogów

jakemona przemknąć sicicho?
czy
Oko nie czuje wszystkiego?
coraz trudniej d
wigabrzemi
kiedy widznawet cienie

gdzie kres twej drogi?!
bramy powrotu zaciskaj
si
bezpowrotnie
im bli
ej cel przed tob

co popycha ciwprost w przewrotne ramiona?
czy warto straci
zielei kwiaty Shire'u?
i zapach truskawek?
i przyjació
ł śmiech?
- ca
ły spokój ycia?

panie Frodo
dok
d zaprowadzi citwój wybór?
kim jeste
by zaleało od ciebie
szcz
ęście tak wielu?
kim?

                    ... epilog .......

stojc przed oceanem ycia
z przera
eniem sigamy wzrokiem w bezkres
przez ruchome
cieki fal

nie znamy smaku dotarcia na brzeg
l
kamy siwyruszyw nieznane
zostawi
na piasku lad

odbijamy od brzegu
maj
c przeczucie, e musi bypikne
osi
gnąć nieskoczone

i chociaczoło głaszcze wiatr powrotu
przebijamy fale
odpychaj
c za siebie przeszłość

by kiedyprzekonasi
e wszystko było pewne od pocztku
e nie było klsk i poraek

bo kroki nasze za kadym razem
przeciera
ły szlak na Wschód
prowadzone nieogarnion
tsknot

za wiecznoci ogniem
za nie
miertelnoci
za Miłoci