prawda

 

 

prawda


 

bezpowrotne swszystkie nasze kroki

zadajemy sobie cierpienia uderzajc na olep
nie rozpoznaj
c prawdziwego wroga
idziemy na
witwojno prawd
torujc drogrzucamy pod nogi wszystko i wszystkich

"a cóto jest prawda?" - pytał niegdyPiłat -
to nasze odwieczne poszukiwanie rozeznania -
pewno
ci, e idziemy drogdobr-
rzuca nam co dzie
wyzwanie

nasz błąd tkwi w tym, e wierzymy
w antropologi
niekompletn-
pomijaj
c najmocniejsze dane
których wp
ływ determinuje wszystko

lecz ycie mona zaczynaod Nowa
wprowadzi
Prawdna pocztku równania ycia
i kierunek zawsze b
dzie właciwy -
a wszystkie nasze b
łędy nie bdmiewikszego wpływu
na ko
cowy wynik

bezpowrotne swszystkie nasze kroki
lecz
ycie mona zaczynaod Nowa