w jednej chwili

 

w jednej chwili


 

w jednej chwili zmieniło siwszystko
zgas
ła radość, opuciła odwaga
bo dotkn
limy mierci bez wiary
i znikn
ęło szalestwo ycia
zdeterminowa
ł nas rozsdek

w jednej chwili zapadła zasłona
miedzy nami - piorun z Nieba
obezw
ładnił nas
a wydawa
ło si, e nie wrócimy wicej
w
wiat zwtpiei pretensji

w jednej chwili darował nam - odebrał nam
dlaczego w tamtej chwili nie mieli
my sił?
nie mieli
my sił żeby walczy?
dlaczego
żądalimy? dlaczego