kryzys

 

kryzys


 

na czym dom budowa- pytanie
si
gamy korzenia pytania
intencja

na czym oprzeodpowied- pytanie
zda
sprawz zarzdu
wiara

na czym polega słuchanie - pytanie
podda
w wtpliwość ego
pokora

na czym skoczymy tdrog- pytanie
si
gamy poza kres poznania
ycie