ryzyko

 

ryzyko


 

stoimy naprzeciw wielkiej przygody
w my
lach nie widzimy powodzenia
nikt z przyjació
ł nie wytrwał koło nas
wszystko sugeruje by nie rusza
w drog

jednak w sercu odnajdujemy iskrwiary
popychani t
sknotpoza moliwoci
ruszamy

mosty spalone