dlaczego

 

dlaczego


 

powiedz: dlaczego
czas tak szybko starzeje
si
przeciga po twarzy cierpieniem
i kradnie nam si
ły

powiedz: dlaczego nam nie wystarcza jutrochsłoca
spacer we dwoje

powiedz: dlaczego
sk
ładamy bagawspomnie
a Dzimija
niezauwa
alnie

powiedz: dlaczego
tyle nie spe
łniło si
a jeszcze wicej
zepsuli
my

powiedz: dlaczego
nie czytamy wierszy, nie ta
czymy
przed szale
stwem
drzwi zamkn
limy

powiedz, dlaczego