droga do Miłości

 

droga do Miłości

Michałowi Hellerowi


 

od tylu lat
wycinam
lady w czasoprzestrzeni
wydobywam kszta
łt ukrytej rzeczywistoci
zapisany dawno
w pradawnym pocz
tku

tam wszystko było przygotowane dobrze
i mój dom
moje poca
łunki
ptaki, wiatr, przestrze

i ludzie na których nie wiedzia
łem
e czekam
i nawet czas
czeka
ł na mnie
ukryty w pierwotnej osobliwo
ci
czas zbawienia
i czas moich wyborów
czas moich powrotów

gdy ogldam niebo pełne fotonów i czarnej materii
i tego czego jeszcze nie znamy
jestem zaskoczony
e znalazło situ miejsce
dla mnie
tak kruchego naczynia
pe
łnego rys i pknięć

gdy czujnoc
skurcze mojego mięśnia sercowego
zdaje sobie spraw

z przemijania układu materii
jakim jest moje cia
ło
jak sekundant odmierzaj
cy
ilo
ść decyzji
przewidzianych na moje
ycie

gdy yj
coraz bardziej dociera do mnie
e umieram - co dzie, bez przerwy
po
rodku cigłej ucieczki galaktyk
i wybuchów supernowych
otoczony antymateri

umieram na oczach aniołów
by narodzi
ła siwe mnie
Mi
ło
ść