gdyby świat dziś skończył się

 

gdyby świat dziś skończył się


 

gdyby wiat dziskoczył si
wielka rozpacz pocięłaby ziemi
jak rzeki popłynęłby łzy
     zosta
ła tylko godzina
     do otwarcia kurtyny
     a my ci
gle nieprzygotowani

gdyby gwiazdy dzispadły na ziemi
mdlałyby miliony zaskoczonych
ludzi z drugiej strony
ycia
     zosta
ło tylko tysic kroków
     by pój
c do naszych wrogów
     i ich uca
łowaw drugi policzek

gdyby trzsienie ziemi poruszło
wszystkie dzwony i sumienia
czy zd
ążyliby wrócici co zbłądzili?
     zosta
ło tyle długów schowanych pod sercem
     które wo
łabdprzeciw nam
     gdy sko
czy się świat - - -