kiedy pragnę zacząć cię kochać

 

kiedy pragnę zacząć cię kochać


 

nic simoim w yciu nie udało

to co mi podarowałemój Boe:
zepsu
łem
co przygotowywa
łelatami:
min
ąłem albo wzgardziłem
gdy mnie ratowa
łe:
broni
łem si
a kiedy chciałeokazami czułość:
ucieka
łem

i dopiero
gdy ju
dzieci zaczęły wypływa
na trudne wody samodzielnoci
a
ona skoczyła rodzi
spostrzegłem
jak wiele zaprzepa
ciłem
chwil tak wa
nych
decyzji prze
łomowych
dla mego BY

i stojteraz w miejscu
pomi
dzy zmarnowani nieodwołalnprzeszłoci
a niedocignionym ideałem nawrócenia ku miłoci

jaki krok zrobidzi!
by nie uruchomi
starych mechanizmów
autodestrukcji
ycia
i wydawania s
du nad stworzeniem?

pocignij mduszBoe! tak
by nie t
skniła wicej
za przesz
łym yciem