przygotowanie na pierwsze spotkanie

 

przygotowanie na pierwsze spotkanie


 

coraz częściej twarze
przez blizny staro
ci
w nieskoordynowanym spojrzeniu
patrz
na mnie
oczekuj
c umiechu
prosz
o chwilspotkania

w przedpokoju
na
cianie zagldałem w zdjcia
z mojej m
łodoci
z lat pe
łnych sił
z ycia spalonego dla rodziny

gdy przychodzi noc
ostatni raz myj
twarz
widz
nieodwracalne lady
deformacji i zm
czenia
widz
kogo
kogo wczoraj jeszcze nie znałem

tajemniczy to sposób
przygotowania na spotkanie
Ukochanego z ukochan