za mało

 

za mało

Abrahamowi


 

jeszcze niedawno myslałem
e wszystko przede mn
a gonic wielkie czyny
wpisz
w histori
sens mego trwania

lecz dzizdajsobie spraw
e nigdy nie dotr
do mych marzez młodoci
spisywanych skrz
tnie
na spoconym sercu

w pogoni ciekami ycia
zrozumia
łem, e nie starczy mi dni
by zaspokoi

swój apetyt na przeywanie
swoich pragnie

e trzeba wybra
jednz wielu miłoci
i jej odda
swoje ciało
na choroby i starzenie si

jeszcze niedawno myslałem
e wszystko przede mn
a dzinie wiem czy zdołam
wytrze
choć łzy
z twoich policzków
gdy dr
żąc włóczysz nogami
i zbli
asz si, by zapuka
do moich zamknitych drzwi