nie zginąć

 

nie zginąć


 

zrobiłem tyle dla Ciebie:
moje
ycie spalałem wiele lat
a otrzyma
łem niewdziczność
pełnranicych słów

mylałem, e nie moe stasiinaczej
jak tylko odwzajemnienie
miłoci za miłość

có, byłem tak pewny
swych oczekiwa

e cierpienie które zapukało do mego serca
zaskoczy
ło mnie
jak
nieg w lipcu

dzizamknąłem marzenia na klucz
i nie pozwalam rowija
im skrzydeł
dziotwieram bramę światłu
by rozpozna
sens
wszystkich
pomyłek
i nie zginąć
z dala od Miłoci