plany na przyszłość

 

plany na przyszłość


 

gdy judzieci od nas odejd
nastpnego dnia zostawimy wszystko
zamkniemy na klucz pokoje
i pójdziemy odda
to
co dostali
my
dopóki jeszcze p
łonie w nas ogie

gdy junie bdmusiał
wstawarano i budziból
tak wcze
nie
by nowe cierpienia bra
na ramiona
wtedy wy
łącztelefony
i pójdziemy odnale
źć
starcone okazje

gdy jeszcze bdziesz ty
gdy jeszcze b
dja