miłość

 

miłość


 

miłowanie
zale
y od decyzji
e waniejsze jest twoje ycie
ni
wszystkie moje pragnienia
ni
cały wiat
ni
własne ciało

zaley od decyzji wiary -
wiary,
e istnieje Bóg
który kocha i czeka na mnie

jest płoche jak sarna -
znika, gdy je wystraszysz
swoimi wymaganiami

i czekałem na nie
i przysz
ło nieoczekiwanie
opuszczaj
c mi kołnierz
górowania nad innymi