nasza perspektywa

 

nasza perspektywa


 

choć życie nasze znika z tej ziemi
i sprzedadz
nasz dom
listy spal

szybko zapomnnasz umiech
a b
dwspominanasze grzechy
- ...nic nie szkodzi - i tak ju
nie wrócimy...

chojeszcze przepali nas
oczyszczaj
cy ogiecierpienia
nie b
dziemy mogli zawróci
by kochachoprzez jeden dzie...

i miejmy nadziej
e na kocu nie otworzy sie przed nami
brama zatracenia
a ujrzymy tych
na których nam tak zale
ało
cho
zazwyczaj bezradność i krzywda była nam
drogowskazem do nich...

i choć życie nasze znika z tej ziemi
nie zniech
cajmy naszych serc
bo przecie
jeszcze jest dzi
od którego zaley
tak wiele