moje dziś

 

moje dziś


 

jak poznać świat
który nie by
ł
ani nie bdzie
który tylko jest?

czy istnieje słuszne porównanie
rzeczywisto
ci
ze wspomnieniem
lub oczekiwaniem
które by nie sprowadzi
ło nas
do b
łędnych wniosków?

moje dzisiejsze istnienie
to wynik
wielu decyzji i rozterek
ogromu zmaga
: poraek i zwycistw

jak poznasiebie
który mam tylko t
jednchwil
by przyjrzesisobie?
by zajrze
w głąb niemiertelnej duszy?

moe najwaniejsze
nie wydarzy
ło si
ani nie wydarzy sinigdy
ale w
łanie teraz przychodzi
jak cichy powiew
niezauwa
alny dla tych
którzy rozgrzebuj
przeszłość
albo planujjutro