gdy wojna nadchodzi

 

gdy wojna nadchodzi


 

zaczla siwojna
a u nas w domu nieposprz
tane
i wci
ąż mało czasu na wszystko:
by pój
ść na spacer z on
i pusczaoko do sójki...

zbieramy graty po ktach
zakurzone wspomnienia
by dopie
cisi, gdy trudno nam jest...
a dzi

wojna nadchodzi
cicho na palcach
by zabra
nam wszystko

gdzie ukryswojdusz
gdy wojna sizblia?
jak skarb jej uratowa
?