depresja

 

depresja


 

przeyłajeszcze jeden trudny dzie
płakali aniołowie nad twym cierpieniem
gdy w ka
dej twej myli eksplodowała beznadzieja
i zamyka
ła wokół wszystkie cieki wyjcia -
tyle nadziei spalonych na starcie
wydaje si
, e nic nie uda si...

wyjdmy dzina spacer
do lasu tajemniczych zakamarów
gdzie zachowa
ły sigodziny
pe
łne umiechów szczęścia
i bramy do Nieba ukryte
w g
szczu utrapie...