krzyk do współczesnych

 

krzyk do współczesnych


 

ludzkości! dokąd idziesz?
czemu pozwalasz sobie
na igranie z wiecznym ogniem
stąpając po ostrej kraw
ędzi głupoty?

dokąd cię zaprowadzą
twoi kochankowie
wy
łudzający wszystkie twe bezcenne klejnoty?

gdzie skończy się droga
któr
ą dziś wybrałaś?

ludzkości! towarzyszko mego istnienia
czemu nie s
łyszysz jak mówi twa historia
o Mi
łości która jest blisko ciebie?

czy przebudzisz się
z odurzenia trucizną „lęku o swe życie”?
kiedy przerwiesz ucieczk
ę
przed własna twarzą?

ludzkości! dokąd tak pędzisz?
czy us
łyszysz mój krzyk ?
czy wys
łuchasz moją troskę o ciebie??