tyle razy

 

tyle razy


 

tyle razy błagałem Ciebie
by
nie odchodziła ode mnie
w smutek i roz
alenie
i spa
nie mogłem, kochana
n
kany lkami

co zrobimog?
by zapali
w sercu Twoim
ciep
łe pogodzenie
z czasami przesz
łoci
i jasn
pewność
e spotyka Ci
tylko to, co najlepsze

tyle razy błagałem
lecz Ty nie s
łyszałamnie
znika
ła
i nie byłem w stanie
dotrzyma
Ci kroku
spa
nie mogłem, kochana
n
kany cierpieniem
modli
łem si