oko opatrzności

 

oko opatrzności


 

pomiędzy płatkami kwiatów
jest niebo i s
łońce
i twoje oczy
i gdzie
ś w środku mego serca
przesuwasz palce po pianinie -
melodi
ę grasz
która budzi we mnie tyle si
ł
i tyleż samo łez

i choć ziemia się kręci
i zmieniaj
ą się krajobrazy
przeganiaj
ąc wciąż ptaki na północ
i z powrotem

to w mojej duszy wciąż ta sama pogoda
rozpala drugie niebo
rubinowym kr
ęgiem słońca
i ukryte
życie
podtrzymuje przy oddechu

pośrodku kanionu ulic
jest skrawek nieba i s
łońca
i Twoje oczy
zapatrzone we mnie
a wtopiony w moje my
śli
Twój cichy
śpiew
leczy w
ątpliwości
i prostuje skr
ęcone konary dróg

i choć wysycha skóra coraz bardziej
a wzrok nie mo
że rozpoznać kształów
to wzmaga si
ę
coraz silniej
pragnienie kochania