errata

 

errata


 

wypisz swoje imię na płatku róży
wtulonego mi
ędzy stronicami
niech nakarmi g
łos
ukochanych s
łów
które czytasz kiedy serce cierpi

nieświadomi wielkich brzemion
przewidzianych dla nas
w nieroz
łącznym serca splocie
nosz
ąc co dzień
nowych pyta
ń oścień

tak przeszliśmy wiele wiosen
z nadpalon
ą wiarą
bez gorących warg
skr
ępowani obowiązkiem
lecz szcz
ęśliwi
nawet czasem

dziś wspomnienia są jak potok
który ch
łodzi rany
i oczyszcza serce z s
ądów
kiedy S
łońce objaśniło
wszystkie akty
życia
które by
ło nasze