### (na krawędzi...)

 

###


 

na krawędzi wielkich pragnień
stoję dziś
i serce mi się wyrywa
szalone

ten moment jest tym
na który tak d
ługo czekałem
t
ęsknota za nim tliła się
przez lata

jak oddać życie w ofierze
do ko
ńca
bez mo
żliwości powrotu?
jak to zrobi
ć mój Boże?

jeszcze kusi mnie
tryumf i u
łożona wygoda
ale wiem,
że to zmnieni się
na pewno
i nied
ługo

bo czekam na Ciebie
a Ty na pewno przyjdziesz