~~~~ (gdy piszę wiersze...)

~~~~


 

gdy piszę wiersze
my
ślę często: czemu?

zamykam w kształtach liter
tak wa
żne dla mnie dni
i cierpienia próbuję przykroi
ć
do brzegu kartki
jak grzywk
ę

więc dlaczego piszę?
i chowam mi
ędzy książkami
jak li
ście
wyznania mojej duszy?

znowu następny raz...